Lukning af program

 Programmodellen

Formål med fasen

 • Programmet lukkes og reviewes
 • Programorganisationen opløses
 • Produkt: Programevalueringsrapport

Typiske aktiviteter

 • Forberedelse af lukning af program
 • Sikring af support til driftsorganisation
 • Evaluering af programmet og opsamling på realisering af business casen
 • Opløsning af programorganisation
 • Formel lukning af programmet

Kriterier for at lukke programmet

 • Lukning af programmet godkendt
 • Evt. programreview gennemført og programevalueringsrapport godkendt
 • Godkendelse af samlet gevinstrealisering jf. gevinstrealiseringsplan

Dokumenter i programmodellen 

Find alle dokumenter og vejledninger i programmodellen.