Den fællesstatslige programmodel

Den fællesstatslige programmodel er med Budgetvejledning 2016 frivillig at bruge for statslige myndigheder. Opdelingen i frivillige og obligatoriske faser, ledelsesprodukter, governance-fora og roller, er derfor kun relevant, hvis programmet ønsker at blive risikovurderet hos It-projektrådet som samlet program

Baseret på bedste praksis

HM Government i England (som også har udviklet PRINCE2) har udarbejdet en model for programledelse baseret på praktiske erfaringer med succesrige programmer ”Managing Successful Programmes” (MSP).

Den fællesstatslige programmodel er udviklet efter inspiration fra MSP, og alle krav og anbefalinger bunder i konkrete danske og internationale erfaringer.

Den fællesstatslige it-programmodel omfatter

Programmodellen

Find dokumenter i programmodellen

Find alle dokumenter og vejledninger i den fællesstatslige programmodel.