Fakturatjekliste

Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til, hvad der står i kontrakten om fx priser og betalingsbetingelser, men også i forhold til et forretningsmæssigt tjek af, om leverancer lever op til det aftalte. Det kan denne vejledning bidrage til.

Det vil kunne betale sig at være proaktiv på de fleste kontrakter, men for mindre kontrakter bør der være en afvejning af, hvor mange ressourcer der bruges på de enkelte aktiviteter.

Der er fire aktiviteter, der kan bidrage til, at håndtering af fakturaer sker med mindst mulig administrationstid og med færrest mulige fejl, som leder til afvisning af fakturaer. De fire aktiviteter er illustreret nedenfor og gennemgås mere detaljeret på de følgende sider. Aktiviteterne følger tidsmæssigt efter hinanden som illustreret. Men det er vigtigt at have sig for øje, at det største resultat opnås ved at lægge den største indsats i de første aktiviteter, da disse vil sætte rammerne for de næste aktiviteter.

Hent hele fakturatjeklisten.

Billede af fakturafigur