Kompetencer ved anskaffelse af it-drift

En hensigtsmæssig anskaffelse af it-drift forudsætter, at en række forskellige kompetencer er tilgængelige på de rigtige tidspunkter i anskaffelsesforløbet

Vigtige kompetencer i anskaffelsesfasen

En hensigtsmæssig anskaffelse af it-drift kræver en række forskellige kompetencer. Ikke alle kompetencer behøver at være til stede under det fulde anskaffelsesforløb, men det er vigtigt, at de rigtige kompetencer er til stede på de rigtige tidspunkter, og at alle nødvendige kompetencer indgår i løbet af processen. 

Hvis der er en eller flere kompetencer, der ikke er til stede i anskaffelsesprocessen, kan det – alt efter hvilken kompetence der er tale om – medføre, at løsningen ikke opfylder forretningens behov, at der opstår driftsforstyrrelser, eller at der begås fejl i selve udbuddet, så man må starte forfra.

Denne vejledning giver et bud på, hvilke kompetencer der kan være behov for at kunne trække på ved en anskaffelse af it-drift. Den retter sig mod en myndigheds (gen)anskaffelse af outsourcet it-drift. Men mange af vejledningens pointer er også gældende for andre typer af it-anskaffelser, hvorfor den også her kan være nyttig.