Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it drift

Denne vejleding giver et overblik over de aktiviteter, der indgår i anskaffelse af outsourcet it-drift med henblik på at bidrage til robuste tidsplaner og placering af ansvar for aktiviteter og beslutninger.

Mange aktiviteter og store beslutninger

Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger skal træffes inden for en begrænset periode. Beslutningerne er afgørende for de efterfølgende års it-drift, samarbejdet med og styringen af leverandøren samt om forretningsmål kan nås.

Digitaliseringsstyrelsen kan via porteføljeoverblikket over it-driftskontrakter konstatere, at myndighederne stort set udelukkende anskaffer outsourcet it-drift via et begrænset udbud. Der tages derfor udgangspunkt i denne udbudsform. 

Huskeliste til anskaffelsesfasen

Vejledningen kommer med gode råd til de enkelte aktiviteter i anskaffelsen, og kan fungere godt som en huskeliste. Den forholder sig ikke til selve gennemførelsen af udbuddet. Vejledningen er i stedet anbefalinger til, hvad myndigheder der skal anskaffe it-drift med fordel kan medtage i sine overvejelser i forbindelse med de mest forekommende aktiviteter i et begrænset udbud af it-drift.

Hent vejledningen