Tjeklister og gode råd

Rådgivningssekretariatet for it-drift arbejder for at udbrede viden om og erfaringer med at professionalisere håndteringen af den outsourcede it-drift på tværs af staten.

Det gør vi blandt andet ved at lave tjeklister, der indeholder gode råd om arbejdet med at anskaffe it-drift og med at optimere sin it-drift inden for en gældende kontrakts rammer. Vi modtager gerne input til, hvilke områder der er mest behov for at dække med tjeklisterne.

Som supplement til tjeklisterne kan du her læse cases, hvor forskellige statslige myndigheder præsenterer, hvordan de i praksis har arbejdet med at professionalisere håndteringen af den outsourcede it-drift.