Faglige netværk

Digitaliseringsstyrelsen driver to netværk for medarbejdere i staten med interesse for indkøb og styring af outsourcet it-drift.

Rådgivningssekretariatet for it-drift arbejder for, at statslige myndigheder kan lære af hinandens gode erfaringer og dele viden om, hvordan anskaffelse og styring af outsourcet it-drift bedst håndteres. Rådgivningssekretariatet for it-drift har derfor etableret to netværk, hvor statsligt ansatte kan mødes på tværs af myndigheder for at udvikle kompetencer og dele viden og erfaringer:

Netværk for medarbejdere, der arbejder med anskaffelse af outsourcet it-drift

Hvis du interesserer dig for den gode anskaffelse af outsourcet it-drift, er dette netværk noget for dig. Emner kan fx være typiske udfordringer i anskaffelsen af outsourcet it-drift, gode klausuler i it-driftskontrakter og erfaringer fra tidligere udbud.

Netværk for medarbejdere, der arbejder med styring af outsourcet it-drift og it-driftskontrakter efter anskaffelsen

Hvis du interesserer dig for god kontraktstyring og styring af den outsourcede it-drift, er dette netværk noget for dig. Emner kan fx være typiske udfordringer i styringen af outsourcet it-drift, operationalisering af driftskontrakten og eksempler på, hvordan andre myndigheder har håndteret deres styring.

 

Formål og indhold

Der er stort råderum for netværksdeltagere til at påvirke netværkenes indhold. Med udgangspunkt i netværksmedlemmernes egne ønsker til emner og erfaringer, opnår netværksdeltagere:

  • Mulighed for at vidensdele og få nye faglige relationer i et dynamisk og behageligt netværksmiljø.
  • Værktøjer til den praktiske løsning af opgaver forbundet med anskaffelse og styring af outsourcet it-drift.
  • Viden om Digitaliseringsstyrelsens konkrete tiltag for at professionalisere styringen af outsourcet it-drift på tværs af staten.
  • Indsigt i gode for anskaffelse og styring af outsourcet it-drift og den nyeste markedsudvikling.

Deltagelsen i netværkene er gratis.

Du kan læse mere og finde oplysninger om tilmelding mv. på de underliggende sider.