Baggrund og mandat

Historikken for rådgivningssekretariatet for it-drift

En fællesstatslig analyse af statens outsourcede it-drift fra 2012 viste, at der er behov for at optimere og professionalisere indkøb og styring af kontrakterne for at opnå en mere omkostningseffektiv it-drift. Staten bruger årligt ca. 1,5 mia. kr. på den outsourcede it-drift. Analysen konkluderer, at staten som helhed skal være bedre til at styre it-driftskontrakterne, og at der skal skabes en øget gennemsigtighed i, hvad der købes og leveres fra eksterne leverandører.

Analysen er inspireret af lignende tiltag i private virksomheder og andre lande, hvor man med succes har indført en mere centraliseret og professionel leverandørstyring af it-driften.

På baggrund af analysen besluttede Regeringens økonomiudvalg i december 2012 at nedsætte et rådgivningssekretariat på området. Sekretariatet er placeret i Ministeriernes projektkontor i Digitaliseringsstyrelsen. Der er nedsat en styregruppe til at styre indsatsen, der med udgangspunkt i analysens anbefalinger skal følge arbejdet tæt.

Styregruppen består af Finansministeriet (formand), Justitsministeriet, Skatteministeriet, Forsvarsministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Digitaliseringsstyrelsen har i 2013 arbejdet med følgende indsatser:

  • Kontraktdrøftelser og gennemgang af kontraktvilkår for de 38 store statslige it-driftskontrakter, som indgår i den gennemførte analyse.
  • Etablering af et bedre porteføljeoverblik over it-drift i staten med udgangspunkt i de oplysninger, som er blevet indsamlet om it-driftskontrakter i forbindelse med analysen.