Rådgivning

Ministeriernes projektkontor tilbyder rådgivning til de statslige myndigheder

Tilbud om rådgivning

Hvis du som myndighed er i gang med at starte et it-projekt op med et projektbudget på over 10 millioner kr., kan du få rådgivning hos Ministeriernes projektkontor.

Ministeriernes projektkontor tilbyder et rådgivningsforløb indeholdende vejledning om risikovurderingen, scoping af projektet, business case og brugen af den fællesstatslige it-projekt/programmodel. Ministeriernes projektkontor kobler ministerområdets key account manager (KAM) på dit projekt. Du bliver kontaktet af din KAM og får tilbudt rådgivning, når du indmelder projektet til It-projektrådet.

Kvalitetstjek

Du får i forløbet tilbud om et kvalitetstjek af dit materiale forud for risikovurderingen. Kvalitetstjekket er i sin grundform tænkt som et metodisk tjek af det materiale, der skal tjene som grundlag for risikovurderingen, dvs. Projektinitieringsdokument (PID) og business case. Vurdering af risici er derfor ikke indeholdt i kvalitetstjekket ligesom at gennemgangen ikke er en garanti for, at der til risikovurderingen ikke identificeres områder, der kræver yderligere behandling. Kvalitetstjekket bør ligge minimum to uger før at materialet skal indsendes til risikovurdering. 

Udover ovenstående tilbyder Ministeriernes projektkontor også myndighederne generelle introduktioner til de forskellige modeller á max 2 timers varighed.

Spørgsmål om rådgivningen?

Du er altid meget velkommen til at kontakte Ministeriernes projektkontor for mere information om rådgivning.