Netværk

Ministeriernes projektkontor har opstartet en række netværk, for medarbejdere der arbejder med it-projekter og outsourcet it-drift i staten

Ministeriernes projektkontor har etableret en række tværstatslige netværk for at skabe fora for erfaringsudveksling om it-projekter, programmer, arkitektur og outsourcet it-drift.

Læs mere om de forskellige netværk:

Netværk for enterprise arkitekter, projekt- og programledere

Netværk for statslige enterprise arkitekter

Deltagerne mødes på skift hos hinanden ca. fire gange om året for at udveksle erfaringer og viden om aktuelle problemstillinger inden for det område, de arbejder med til dagligt. 

Aktiviteterne på netværksmøderne veksler mellem medlemmernes egne præsentationer, oplæg fra eksperter og workshops, og deltagerne har selv stor indflydelse på, hvilke temaer de tager op, og hvem de inviterer til at holde oplæg på møderne.

Status: Netværket er i begrænset omfang åbent for nye deltagere. Der opkræves deltagerbetaling på ca. 6.000 kr. årligt.

Netværk for statslige it-projektledere

Deltagerne mødes på skift hos hinanden ca. fire gange om året for at udveksle erfaringer og viden om aktuelle problemstillinger inden for det område, de arbejder med til dagligt. 

Aktiviteterne på netværksmøderne veksler mellem medlemmernes egne præsentationer, oplæg fra eksperter og workshops, og deltagerne har selv stor indflydelse på, hvilke temaer de tager op, og hvem de inviterer til at holde oplæg på møderne.

Status: Netværket åbent for tilmeldinger.

Netværk for erfarne it-projektledere

Deltagerne mødes på skift hos hinanden ca. fire gange om året for at udveksle erfaringer og viden om aktuelle problemstillinger inden for det område, de arbejder med til dagligt. 

Aktiviteterne på netværksmøderne veksler mellem medlemmernes egne præsentationer, oplæg fra eksperter og workshops, og deltagerne har selv stor indflydelse på, hvilke temaer de tager op, og hvem de inviterer til at holde oplæg på møderne.

Status: Netværket er åbent for tilmeldinger. Deltagelse er gratis.

Netværk for programledere - og medarbejdere

Deltagerne mødes på skift hos hinanden ca. fire gange om året for at udveksle erfaringer og viden om aktuelle problemstillinger inden for det område, de arbejder med til dagligt. 

Aktiviteterne på netværksmøderne veksler mellem medlemmernes egne præsentationer, oplæg fra eksperter og workshops, og deltagerne har selv stor indflydelse på, hvilke temaer de tager op, og hvem de inviterer til at holde oplæg på møderne.

Status: Netværket er åbent for nye deltagere i begrænset omfang. Deltagelse er pt. gratis, der kan blive tale om deltagerbetaling fra sommeren 2015.

Netværk for projektøkonomer

Deltagerne mødes på skift hos hinanden ca. fire gange om året for at udveksle erfaringer og viden om aktuelle problemstillinger inden for det område, de arbejder med til dagligt. 

Aktiviteterne på netværksmøderne veksler mellem medlemmernes egne præsentationer, oplæg fra eksperter og workshops, og deltagerne har selv stor indflydelse på, hvilke temaer de tager op, og hvem de inviterer til at holde oplæg på møderne.

Status: Netværket er åbent for nye deltagere. Deltagelse er pt. gratis, der kan blive tale om deltagerbetaling fra sommeren 2015.


Netværk for outsourcet it-drift

Netværk for medarbejdere i staten med interesse for anskaffelse af outsourcet it-drift

Hvis du interesserer dig for den gode anskaffelse af outsourcet it-drift, er dette netværk noget for dig. Emner kan fx være typiske udfordringer i anskaffelsen af outsourcet it-drift, gode klausuler i it-driftskontrakter og erfaringer fra tidligere udbud.

Status: Åben for tilmeldinger.

Netværk for medarbejdere i staten med interesse for styring af outsourcet it-drift og it-driftskontrakter efter anskaffelsen

Hvis du interesserer dig for god kontraktstyring og styring af den outsourcede it-drift, er dette netværk noget for dig. Emner kan fx være typiske udfordringer i styringen af outsourcet it-drift, operationalisering af driftskontrakten og eksempler på, hvordan andre myndigheder har håndteret deres styring.

Status: Åben for tilmeldinger.