E-læring til business casen

Hvis du arbejder med et større it-projekt i staten, skal du anvende statens business case-model til at vurdere projektets forretningsgrundlag. Nu kan du lære at bruge modellen med e-læring.

Den nye version 3.0 af modellen, som blev lanceret i marts 2015, rummer en række væsentlige forandringer. Derfor har Ministeriernes projektkontor udviklet et e-læringsmateriale, som kan være nyttigt både for førstegangsbrugere og for rutinerede brugere af den gamle business case-model.

Materialet har ni lektioner, som hver tager fem til ti minutter. Der får du:

  • En kort indføring i den teori, du har brug for, hvis du skal lave en business case
  • Testet din paratviden om business casen, så du ved, om der er noget, du skal lære
  • En trin-for-trin vejledning der viser, hvordan business casen udfyldes i praksis.

Du kan finde vores e-læringsmoduler på statens læringsportal Campus.

Hvis du ikke har adgang til Campus

Alle kan frit bruge statens business case-model til vurdering af forretningsgrundlaget for it-projekter – herunder myndigheder som regioner og kommuner. Hvis du har brug for en introduktion til modellen, er du velkommen til at bruge de undervisningsvideoer, der ligger her på siden. Bemærk dog, at videoerne her på siden ikke indeholder test af paratviden.

Gå til:

1. Introduktion2. Principper for business case-modellen3. Identificering af projektets udgiftsposter4. Identificering af projektets driftsudgifter og gevinster5. Estimering af udgifter6. Økonomi til håndtering af risici7. Business casens nøgletal8. Kvalitetsvurdering9. Brug af business case-modellen i programmer


Lektion 1 Introduktion

I lektion 1 får du en introduktion til, hvornår du skal bruge business case-modellen, hvordan e-læringen er bygget op, og hvad målet er med den.

Herudover får du en trin-for-trin vejledning i, hvordan du downloader business casen.

Tilbage til toppen

Lektion 2 Principper for business case-modellen

Lektion 2 forklarer de fire overordnede principper, som business case-modellen bygger på. Lektionen er en indholdsmæssig introduktion til de øvrige lektioner.

 

Desuden får du en trin-for-trin gennemgang af, hvordan business casen er opbygget. 

Lektion 3 Identificering af projektets udgiftsposter

I lektion 3 ser vi på, hvordan du kan nedbryde aktiviteter og leverancer i enkelte poster for at skabe overblik, så du senere kan estimere, hvad de hver især vil koste.

Desuden får du en trin-for-trin vejledning i, hvordan du udfylder business casens forside.

Tilbage til toppen

Lektion 4 Identificering af projektets driftsudgifter og gevinster

I denne lektion skal vi se på, hvordan du beregner gevinsterne af et projekt ved at at sammenligne de driftsudgifter, der er forbundet med at fortsætte med den gamle og med at tage den nye it-løsning i brug.

Desuden får du en trin-for-trin vejledning i, hvordan du beregner gevinsterne ved at sammenligne driftsudgifter.

Tilbage til toppen

Lektion 5 Estimering af udgifter

Lektion 5 viser, hvordan du estimerer udgifterne til projektet, så du får et realistisk billede af, hvad dit projekt koster at gennemføre, og hvad den fremtidige drift vil koste.

Desuden får du en trin-for-trin vejledning i, hvordan du indtaster og trepunktsestimerer udgifterne.

Tilbage til toppen

Lektion 6 Økonomi til håndtering af risici

Risici  forstås som hændelser, der kan indtræffe og påvirke projektet. Der er altid risici forbundet med at gennemføre et it-projekt, og i denne lektion ser vi på, hvordan du afsætter økonomi til håndtering af dem.

Desuden får du en trin-for-trin vejledning i, hvordan du arbejder med risici i business casen.

Tilbage til toppen

Lektion 7 Business casens nøgletal

I denne lektion ser vi nærmere på, hvordan business casen samler business casens mange beløb til en række overskuelige nøgletal.

Desuden får du en trin-for-trin gennemgang af, hvad business casens nøgletal viser dig.

Tilbage til toppen

Lektion 8 Kvalitetsvurdering

Lektion 8 viser, hvordan du kan kvalitetssikre din business case.

Der er ingen trin-for-trin vejledning til denne lektion.

Tilbage til toppen

Lektion 9 Brug af business case-modellen i programmer

I denne lektion skal vi se nærmere på, hvordan business case-modellen bruges i den fællesstatslige programmodel.


Desuden får du en trin-for-trin vejledning i, hvordan du ændrer business casen, så den kan bruges til programmer.


Husk, at du altid kan downloade den seneste version af business case-modellen, og hvis du oplyser din e-mailadresse, kan vi løbende holde dig orienteret om nye versioner og andre vigtige brugerinformationer.

 

Bemærk, at filmene pt. ikke er tilgængelige for handicappede. Det bliver de.