Kompetenceudvikling

Ministeriernes projektkontor arbejder for at styrke kompetenceudviklingen hos de medarbejdere, der arbejder med it-projekter og programmer i staten.

Ministeriernes projektkontor driver forskellige aktiviteter og tilbud til at styrke kompetencerne hos statens it-projekt-og programledere: 

  • En række netværk for medarbejdere i staten, der arbejder med it-projekter og outsourcet it-drift.
  • E-læringskurser om den fællesstatslige it-projektmodel og statens business case-model ligger frit tilgængelige i Campus.
     
  • Ministeriernes projektkontor tilbyder rådgivning til de statslige myndigheder
     
  • Ministeriernes projektkontor afholder jævnligt events og temadage for statens it-projekt- og programledere.
  • Risikovurderingerne hos It-projektrådet gennemføres i samarbejde med et vurderingskorps bestående af dygtige it-projekt- og programledere.