Vurderingskorps til risikovurderinger

Risikovurderingerne hos It-projektrådet gennemføres af et team af dygtige projektledere fra både staten og det private erhvervsliv

Dygtige projektledere med blik for risici

Risikovurderingerne gennemføres i et samarbejde mellem et eller flere medlemmer af Statens It-projektråd og et team af dygtige projektledere fra både staten og det private erhvervsliv. Alle vurderingspersoner har solid erfaring med store it- og udviklingsprojekter.

Kompetenceudvikling

Vurderingskorpset arbejder både med det enkelte it-projekt eller program, men identificerer også risici på tværs af statens projektportefølje. 

Mange vurderingspersoner har været med til adskillige risikovurderinger og oplever, at det gør dem skarpere til at styre deres egne projekter, og at de kan identificere risici tidligere i projektforløbet.  

Arbejdet med risikovurderingerne har derfor stor værdi for vurderingspersonerne, og bidrager til deres egen kompetenceudvikling.

Vil du være med? 

Ministeriernes projektkontor sekretariatsbetjener vurderingskorpset. Vi rekrutterer løbende og er altid interesseret i nye profiler til vurderingskorpset. Kontakt os, hvis du mener, du kan bidrage til vurderingskorpset.