Sekretariatet

Sekretariatet for It-projektrådet er placeret i Ministeriernes projektkontor i Digitaliseringsstyrelsen

Sekretariatet faciliterer risikovurderingen af alle statslige it-projekter over 10 mio. kr. For at sikre et kompetent og højt fagligt niveau trækker sekretariatet på ekspertise fra et korps af erfarne it-projektledere og fagligt stærke ressourcepersoner fra hele staten. Risikovurderingerne resulterer altid i en række konkrete anbefalinger til ledelsen i projektets organisation. 

Sekretariatet faciliterer endvidere eksterne reviews og den halvårlige statusrapportering for igangværende it-projekter over 10 mio. kr.