Rådets opgaver

Ledelsesrådgivning med fokus på tidlig håndtering af risici i it-projekter

It-projektrådet understøtter de ansvarlige direktionsmedlemmer bag store statslige it-projekter med rådgivning, konkrete værktøjer og systematisk risikovurdering af alle statslige it-projekter over 10 mio. kr.

Fokus på risikominimering

Rådet hjælper myndighederne med tidlig håndtering af risici i projektet. Målet er, at de ansvarlige myndigheder gennemfører it-projekter til tiden og til prisen og de forudsatte gevinster i projektets business case kan realiseres. Projekter skal indmeldes til Digitaliseringsstyrelsen til risikovurdering ved afslutningen af analysefasen og før anskaffelsesfasen. På baggrund af risikovurderingen modtager myndigheden et brev fra It-projektrådet med en række konkrete råd og anbefalinger til det enkelte it-projekt. Rådet kan anbefale, at der gennemføres et eksternt review for projekter med høj risiko, hvor et medlem af rådet deltager. Efter risikovurderingen skal projektet halvårligt statusrapportere for projektet.

Genbrug og videndeling

Læring om succesfulde it-projekter skal udbrede på tværs af staten, så erfaringerne kan gavne andre. Rådet understøtter tværstatslig videndeling ved at omsætte erfaringer fra gennemførte it-projekter til generelle anbefalinger. Derudover arbejder rådet for at skabe overblik over it-løsninger, der allerede findes i staten, for at undgå udvikling af parallelle løsninger.

Værktøjskasse til projektstyring

Med udgangspunkt i risikovurderingerne udleder rådet løbende generelle anbefalinger til it-projektstyring i staten. Rådet efterspørger nye metoder og vejledninger for it-projekter og faciliterer samarbejde og dialog med statens it-leverandører.