Opdatering af modellerne

Den fællesstatslige it-projektmodel og statens business case-model opdateres en gang om året i slutningen af marts måned. Opdateringen sker blandt andet på baggrund af feedback fra brugerne.

Ministeriernes projektkontor har i slutningen af marts 2016 opdateret den fællesstatslige it-projektmodel og statens business case-model.

Den fællesstatslige programmodel er med Budgetvejledning 2016 ikke obligatorisk at anvende. Modellen vil fremadrettet blive opdateret efter behov, og forventes opdateret ultimo maj 2016. Opdateringen indeholder en forenkling af modeller med fokus på især skabelon-, vejledning og dokumentationskrav.

Kontakt Ministeriernes projektkontor hvis du har feedback til modellerne, som du gerne vil have medtænkt i kommende revisioner af produkterne.  

Se listen over opdateringer pr. 31. marts 2016


Den fællesstatslige it-projektmodel

Alle underliggende vejledninger, skabeloner og værktøjer til den fællesstatslige it-projektmodel er opdateret til version 2.3. Hovedvejledningen (vejledning til den fællesstatslige it-projektmodel) er opdateret til version 2.3.1.

Dokument Ændring 
Generelle opdateringerAlle vejledninger, skabeloner og værktøjer er konsistensrettet, herunder er ordet ”gennemførsel” erstattet med ordet ”gennemførelse”.
Ledelsesproduktet PID,

herunder risikoregisterI risikoregisteret er informationer vedrørende ”seneste status for risiko” (tidligere kolonner M-P) udgået, grundet manglende anvendelse.
Vejledning til PID Som følge af ændringen i PID afsnit 3: Scope og afgræsninger, er vejledningen til dette ændret i det tilsvarende afsnit i vejledning til PID. Ligeledes er vejledning til udfyldelse af risikoregistreret ændret som følge af, at kolonner vedrørende ”seneste status for risiko” er udgået.
Vejledning til risikostyring Vejledning til udfyldelse af risikoregistreret ændret som følge af, at kolonner vedrørende ”seneste status for risiko” er udgået.
Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Afsnit 4: Udbud og dialog er opdateret som følge af den nye udbudslov.

Den fællesstatslige programmodel

Forventes opdateret ultimo maj 2016.

Statens business case-model

Der er ikke foretaget ændringer til ledelsesproduktet statens business case-model. Dette forefindes stadig i version 3.2. Vejledningen til statens business case-model er opdateret til version 3.2.

Dokument  Ændring 
Vejledningen til statens business case-model               Det fremgår nu entydigt, at der er fire type af gevinster: Budgetmæssige, produktivitetsmæssige, samfundsøkonomiske og ikke-økonomiske gevinster. Ikke-økonomiske gevinster har tidligere været kaldt ”kvalitetsløftsgevinster”. Dette er konsekvensrettet i vejledningen og i øvrige vejledninger til den fællesstatslige it-projektmodel.