Dokumenter i business case-modellen

Business case-modellen indeholder et regneark samt en vejledning

Hent dokumenter og vejledninger

Business case-modellen

Værktøj til business case-modellen

Vejledning til business case-modellen

Vigtigt, før du går i gang!

Når du downloader arket til business casen, får du en ZIP-fil. Denne skal udpakkes, så selve Excel-arket ligger på din computer eller et netværksdrev. Du kan ikke bruge arket direkte fra ZIP-filen.

Første gang, du åbner arket efter download, kan du komme ud for, at det er åbnet i beskyttet visning, hvad Excel også giver besked om. Er det tilfældet, skal det lukkes og åbnes en gang mere, hvorefter det kan bruges.

Problemer?
Hvis du oplever problemer med at hente business case modellen fra linket øverst på siden, kan du også hente modellen fra nedenstående link. Vi vil foretrække, at du bruger linket øverst på siden, men der kan være nogle brugere, som kun kan bruge det nedenstående link.