Dokumenter og vejledninger

Find alle dokumenter, værktøjer og vejledninger til de fællesstatslige modeller

Den fællesstatslige it-projektmodel

Find alle dokumenter og vejledninger i projektmodellen.  

Den fællesstatslige programmodel

Find alle dokumenter og vejledninger i programmodellen.

Statens business case-model

Find alle dokumenter og vejledninger i business case-modellen.

Risikovurdering hos Statens It-projektråd

Find alle dokumenter til brug ved risikovurderingen.

Outsourcet it-drift

Find dokumenter til brug for outsourcet it-drift.