Version 3 af business case-modellen

Ministeriernes projektkontor har pr. 6. juli 2017 releaset en opdatering af statens business case-model

Forenkling

Den opdaterede business case er betydeligt enklere. Hvor der i tidligere versioner var lagt vægt på at give et fuldstændigt billede af økonomien, sigter den opdaterede version efter at give de nødvendige oplysninger for at skabe overblik og for at kunne foretage afrapportering.

Brugervenlighed

Layout, indtastningsmængde og begrebsapparat er i højere grad tilpasset brugerens behov. Den opdaterede model er omkostningsbaseret, og passer således bedre til brugernes økonomiforståelse. Samfundsmæssige gevinster er indført i modellen, efter ønske fra brugerne.

Gennemskuelighed

Den opdaterede model mindsker kompleksitet, har et enklere begrebsapparat og benytter ikke længere ”black box”-løsninger, såsom Monte Carlo-simuleringer. Det øger modellens gennemskuelighed.

Opdatering den 18. juni 2015

Business casen er opdateret per 18. juni til version BCM-2015.05.20.00078. De væsentligste ændringer er:
 • Ny importfunktion
 • Maksimum antal risici sat fra ti til tolv for at forbedre performance
 • Forbedret performance i tunge scenarier
 • Rettelser af stavefejl i tekstbokse.

Opdatering den 19. november 2015

Business casen er opdateret per 19. november til version BCM-2015.11.19.00042. De væsentligste ændringer er:

 • Justering af beregningsmetoden af risici. Den justerede beregningsmetode medfører en række fordele:
  • Den bagvedliggende beregning dækker nu risici delvist. Brugerne vil derfor opleve færre situationer, hvor indtastede værdier ligger tæt på hinanden, mens beregnede resultater ligger med stor afstand.
  • Der gøres ikke længere nogen antagelser om hvilken rækkefølge risici indtræffer i. Rækkefølgen er tilfældig.
  • Beregningen udelod tidligere omkostningstunge risici ved lave dækningsgrader. I den nye beregningsmodel indgår alle risici i beregningen af risikopuljen.
 • Ændring i tabel 2. Vi har fjernet samfundsmæssige gevinster og produktivitetsgevinster fra tabel 2 på rapportfanen. Tabellen bliver hovedsageligt brugt af Finansudvalget, der fokuserer på budgetgevinster.
 • Tilretning af pris- og løntalsregulering. Vi har foretaget mindre rettelser af pris- og løntalsregulering for 2014, og indført nye PL-tal for 2016.

Opdatering den 18. november 2016 

Business casen er opdateret per 18. november 2016 til version BCM-3.3.2016.11.18.0001. Ændringerne er:

 • Tilretning af pris- og løntalsregulering. Vi har foretaget mindre rettelser af pris- og løntalsregulering for 2015 og 2016, og indført nye PL-tal for 2017.

Opdatering den 21. december 2016 

Business casen er opdateret per 21. december 2016 til version BCM-3.3.2016.12.21.0002. Ændringerne er:

 • Business casen var ved release BCM-3.3.2016.11.18.0001 komprimeret for hårdt, hvilket skabte problemer for brugere med ældre versioner af Excel eller Virtual Machine software, hvorfor vi har komprimeret den på en anden måde.

Opdatering den 6. januar 2017

Business casen er opdateret per 6. januar 2017 til version BCM-3.3.2017.01.06.0003. Ændringerne er:

 • Business case-modellen vælger nu år 2017 som standard som basisår for pris- og løntalsreguleringen af både indtastninger og rapportering. Det kan naturligvis fortsat ændres manuelt på forsiden.

Opdatering den 6. juli 2017

Business casen er opdateret per 6. juli 2017 til version BCM-3.3.2017.07.06.0004. Ændringerne er:

 • Tilretning af pris- og løntalsregulering. Vi har foretaget mindre rettelser af pris- og løntalsregulering for 2016 og 2017, og indført nye PL-tal for 2018.


Find dokumenter i business case-modellen

Find alle dokumenter og vejledninger i statens business case-model.