Lovkrav til business cases

Statslige myndigheder skal følge en række krav når de gennemfører it-projekter

I henhold til Budgetvejledning 2016, pkt. 2.2.18.1, skal samtlige it-projekter, uanset om de er over eller under 10 mio. kr., følge den fællesstatslige it-projektmodel.

Statslige programmer kan anvende den fællesstatslige programmodel, herunder business casen, såfremt:

  • Programmet indeholder et it-projekt over 10 mio. kr.
  • Programmets udgifter overstiger 60 mio. kr.
  • It udgør et væsentligt element

Budgetvejledning 2016

Kravene til it-projekter fremgår af Budgetvejledning 2016, pkt. 2.2.18, og gælder for statslige it-projekter igangsat efter 1. januar 2011:

Ved gennemførelse af it-projekter følges den fællesstatslige it-projektmodel, som omfatter hele projektforløbet fra idé til realisering af de forventede gevinster. Der henvises til Vejledning om den fællesstatslige it-projektmodel, som er optaget i ØAV.