Statens business case-model

Alle statslige myndigheder skal anvende statens business case-model til gennemførelse af it-projekter

Baseret på bedste praksis

Statens business case-model sikrer, at omkostninger, gevinster og risici er beskrevet tydeligt og ud fra bedste praksis. Formålet med beregningerne er altså dels at sikre, at de økonomiske konsekvenser af et projekt står klart, og dels at drage nytte af andre projekters erfaring. Business casen udgør sammen med Projektinitieringsdokumentet (PID) de centrale styringsdokumenter i projektet.

Statens business case-model omfatter

Business case-modellen er et regneark med følgende faneblade:

  • Forside, der indeholder stamdata
  • Scenarie 0, der beskriver den nuværende drift
  • Scenarie 1-3, der beskriver et eller flere projektscenarier, inklusive risici, drift og gevinster
  • Rapport, der indeholder det økonomiske overblik, og som kan bruges til fremlæggelse og ledelsesrapportering

Find dokumenter i business case-modellen

Find alle dokumenter og vejledninger i statens business case-model.

Lær mere om business case-modellen

Læs mere om den e-læring, der er udviklet om business case-modellen og se
film om, hvordan man bruger den
.