Styregruppen for udveksling af data om nedgravet infrastruktur

Styregruppen for udveksling af data om nedgravet infrastruktur har ansvar for

Styregruppens medlemmer:

  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (formand)
  • KL
  • Danske Regioner