Styregruppen for udbud

Styregruppen for udbud af fællesoffentlige komponenter har ansvar for en række initiativer i strategien med særlig vægt på de kommende større udbud af NemID, NemLog-in og Digital Post:

Styregruppens medlemmer:

  • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
  • KL
  • Region Midtjylland
  • Danske Regioner
  • ATP/UdbetalingDanmark
  • Erhvervsministeriet v/ Erhvervsstyrelsen
  • Sundheds- og Ældreministeriet v/ Sundhedsdatastyrelsen
  • Skatteministeriet
  • Undervisningsministeriet v/ Styrelsen for It og Læring