Styregruppen for sammenhængende velfærdsforløb

Styregruppen for sammenhængende velfærdsforløb har ansvar for:

På initiativets spor 1 har styregruppen til opgave at sikre gennemførelsen af tre udvalgte velfærdsforløb:

 • Jobcentres, Ungdommens Uddannelsesvejledningscentres og uddannelsesinstitutioners samarbejde om uddannelsespålæg
 • Tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug
 • Indsættelse og udslusning fra kriminalforsorgen til kommunerne

På initiativets spor 2 har styregruppen haft til opgave at træffe beslutning om fordeling af midler til pilotafprøvninger af datadeling på hhv. social- og sundhedsområdet, og den har nu til opgave at følge pilotafprøvningerne på socialområdet.

Styregruppens medlemmer:

 • Finansministeriet v. Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • KL
 • Danske Regioner
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Børne- og Socialministeriet
 • Undervisningsministeriet v/ Styrelsen for It og Læring
 • Justitsministeriet
 • Beskæftigelsesministeriet v/ Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering