Styregruppen for digital kommunikation

Styregruppen for digital kommunikation har ansvar for en række initiativer, som skal forbedre brugeroplevelsen af den digitale kommunikation og samtidig forbedre myndighedernes processer og tværgående samarbejde.

Styregruppen for digital kommunikation har ansvar for:

Styregruppens medlemmer:

 • Finansministeriet v/ Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • Erhvervsministeriet v/ Erhvervsstyrelsen
 • Skatteministeriet
 • Justitsministeriet v/Domstolsstyrelsen
 • Miljø- og Fødevareministeriet v/Landbrugsstyrelsen
 • Beskæftigelsesministeriet v/Styrelsens for arbejdsmarked og rekruttering og Arbejdstilsynet
 • Undervisningsministeriet v/ Styrelsen for It og Læring
 • Børne- og Socialministeriet
 • KL
 • Danske Regioner
 • ATP