Grunddatabestyrelsen

Grunddatabestyrelsen er grunddataprogrammets øverste myndighed og har ansvar for

Grunddatabestyrelsen består af grunddataprogrammets parter og medlemmer er:

  • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
  • Erhvervsstyrelsen
  • KL
  • Geodatastyrelsen
  • Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • Skatteministeriet
  • Danske Regioner
  • ATP