Styregrupper

Porteføljestyregruppen har nedsat en række underliggende styregrupper, som hver især har mandat til at træffe beslutninger angående ét eller flere initiativer i strategien. Udover de nævnte styregrupper findes en række arbejdsgrupper for enkelte initiativer.

Du kan læse mere om styregrupperne på de følgende sider.