Leveranceoversigt

For at bistå myndighedernes planlægning i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 har Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet en oversigt over de væsentligste leverancer og milepæle i strategien.

Oversigten skitserer de kendte aktiviteter i strategiperioden, der vurderes mest væsentlige for planlægningen hos myndighederne. Oversigten er udarbejdet på baggrund af data fra projektinitieringsdokumenter, statusrapporteringer til porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og med bidrag fra de respektive initiativejere. Disse væsentligste leverancer er i leveranceoversigten opstillet efter initiativ og der er for de udvalgte leverancer angivet en forventet tidsplan for gennemførelse, ligesom allerede gennemførte initiativer er angivet.

Fremadrettet vil oversigten opdateres halvårligt og forventes ajourført næste gang primo september.

Læs leveranceoversigten (pdf)