Open government-handlingsplan 2017-19

Arbejdet med den kommende handlingsplan for den danske deltagelse i Open Government Partnership (OGP) for 2017-2019 er begyndt.

Frem mod oktober 2017 udarbejder Digitaliseringsstyrelsen den kommende handlingsplan for 2017-2019 i samarbejde med borgere, virksomheder, interesseorganisationer samt offentlige myndigheder og institutioner.

Deltag i den offentlige høring

Digitaliseringsstyrelsen igangsætter i juni 2017 en høring, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer samt offentlige myndigheder og institutioner opfordres til at bidrage med idéer og initiativforslag til Danmarks tredje handlingsplan for open government. 

Høringen løber frem til den 20. august, og høringsmaterialet med information om høringen kan findes på https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60744

I tillæg til den offentlige høring har Digitaliseringsstyrelsen oprettet et debatforum på digitaliser.dk, hvor der er mulighed for at bidrage med og diskutere ideer og initiativforslag til handlingsplanen.

Tidsplan

Udarbejdelsen af den kommende handlingsplan begyndte i juni måned og løber frem til oktober 2017, hvor handlingsplanen offentliggøres. 

Tidsplanen kan ses herunder:

  • Offentlig høring og drøftelser med borgere, virksomheder og interesseorganisationer: Juni - august 2017
  • Dialog med offentlige myndigheder om potentielle initiativer: Juni - august 2017
  • Bruttoliste med mulige initiativer: Juni - august 2017
  • Høring om temaer i handlingsplan: Primo september 2017
  • Opfølgning på høring og udarbejdelse af endelig handlingsplan: Medio september - slut oktober 2017