Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder

Der er fortsat borgere og virksomheder, som har svært ved den digitale kommunikation med de offentlige myndigheder. De skal have den vejledning og hjælp, de har brug for. Der iværksættes løbende kommunikations- og hjælpeindsatser, som skal hjælpe de it-udfordrede målgrupper, så flest muligt kan anvende de digitale muligheder.

Målet er, at myndighederne kommunikerer klart og enslydende tilpasset målgruppen om de digitale løsninger og indgangen til den offentlige sektor. 

Digitaliseringsstyrelsen har det overordnede ansvar for initiativet for så vidt angår kommunikations- og hjælpeindsatser rettet mod borgere, mens Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for virksomhedsrettede kommunikations- og hjælpeindsatser.

Parter

Initiativ 9.2 refererer direkte til porteføljestyregruppen.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som er ansvarlig for udarbejdelse af kommunikations- og hjælpestrategien samt handlingsplanen. 

Arbejdsgruppen består af følgende parter: 
- Digitaliseringsstyrelsen (formand)
- Erhvervsstyrelsen 
- KL 
- Danske Regioner 
- Slots- og Kulturstyrelsen 
- SKAT 
- ATP (Udbetaling Danmark)