Digital dannelse for børn og unge

Børn og unge skal opbygge digitale kompetencer og dannelse, så de fra en tidlig alder bliver rustet til at begå sig i den digitale virkelighed.

Informationskampagner om kompetent og sikker færden i det digitale samfund skal gøre børn og unge bevidste og målrettede i deres brug af teknologi, så de kan begå sig trygt og sikkert på nettet. Undervisningsforløb og materiale til børn og unge i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne skal give eleverne konkrete digitale færdigheder, så de blandt andet kan interagere digitalt med samfundet. 

Parter

Informationskampagnerne forankres i Undervisningsministeriet med inddragelse af parterne. For så vidt angår folkeskolen forankres initiativet i styregruppen for It i folkeskolen. Der afrapporteres til porteføljestyregruppen som en del af den ordinære statusafrapportering.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 9.1:

  • Styrelsen for It og Læring (formand)
  • Digitaliseringsstyrelsen 
  • KL