Digitalisering for alle

9.1 Digital dannelse for børn og unge 

Børn og unge skal opbygge digitale kompetencer og dannelse, så de fra en tidlig alder bliver rustet til at begå sig i den digitale virkelighed. Informationskampagner om kompetent og sikker færden i det digitale samfund skal gøre børn og unge bevidste og målrettede i deres brug af teknologi, så de kan begå sig sikkert på nettet. Undervisningsforløb og materiale til unge i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne skal give eleverne konkrete digitale færdigheder, så de kan interagere digitalt med samfundet. 

Læs mere om initiativ 9.1 (pdf)

9.2 Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder 

De borgere og virksomheder, der har svært ved at bruge de digitale løsninger og kommunikere digitalt med myndighederne, skal have den hjælp og vejledning, de har behov for. Der igangsættes løbende initiativer rettet mod særlige målgrupper (fx unge, ældre, mennesker fra ikke-vestlige lande og mindre it-parate virksomheder), så flest muligt får glæde af de digitale muligheder. Myndighederne kommunikerer klart og enslydende og tilpasset målgruppen om de digitale kanaler og indgange til den offentlige sektor. 

Læs mere om initiativ 9.2 (pdf)

Læs handlingsplan for kommunikation og hjælp 2017

9.3 Højt kendskab til informationssikkerhed 

I takt med den teknologiske og digitale udvikling stilles der større og større krav til den enkelte borgers og virksomheds digitale viden og kompetencer. I løbet af strategiperioden igangsættes derfor løbende informationskampagner og -indsatser om god digital adfærd, som skal skabe viden om trusler og ruste borgere og virksomheder til at kunne udnytte de digitale muligheder på en sikker måde.

Læs mere om initiativ 9.3 (pdf)