Initiativ 8.2: Robust drift af den fælles infrastruktur

Initiativet skal øge samarbejdet om den digitale fællesoffentlige infrastruktur, som består af en række kritiske it-systemer med afhængigheder på tværs af det offentlige.

Et bedre samarbejde skal blandt andet sikre, at afhængige myndigheder kan finde information om systemernes driftsstatus og indbyrdes afhængigheder. 

Der skal derfor udvikles en fællesoffentlig kommunikationsplatform, hvor myndigheder og andre interesserede kan få information om den aktuelle driftssituation. Samtidig skal de centrale it-systemers indbyrdes afhængigheder kortlægges, så man lettere kan vurdere eventuelle konsekvenser af fx et nedbrud af et system eller ændringer i et system.

Det er afgørende at sikre en robust digital infrastruktur og at gøre det nemmere for myndigheder, der er afhængige af it-systemerne, at planlægge, fejlsøge og krisehåndtere. 

Parter

Initiativ 8.2 referer direkte til porteføljestyregruppen

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 8.2 via det fællesoffentlige driftsnetværk:
- Digitaliseringsstyrelsen (formand)
- KL
- Kombit
- Danske Regioner
- Erhvervsstyrelsen
- ATP
- CPR – Det Centrale Personregister
- Statens Serum Institut
- Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering
- Styrelsen for dataforsyning og effektivisering
- SKAT