Gode data og effektiv datadeling

Der skal udvikles en fællesoffentlig it-arkitektur, som skal sætte rammerne for deling af data mellem myndigheder.

Arkitekturen skal understøtte offentlige myndigheders arbejde med at standardisere og forbedre data og bygge it-løsninger, der kan indgå i sammenhæng på tværs af den offentlige sektor. Derved forbedres mulighederne for at offentlige myndigheder kan dele data med eller bruge data fra andre myndigheder, fx i en sagsbehandlingsgang, så borgere og virksomheder i højere grad oplever en digitalt sammenhængende offentlig service.

Arkitekturen fastlægger en række overordnede principper og arkitekturregler som i løbet af strategiperioden operationaliseres med fælles metoder og sprog for arkitekturarbejdet, fælles referencearkitekturer og byggeblokke, standarder og krav samt fælles løsninger. Anvendelsen af den fælles arkitektur understøttes af en arkitekturstyring med bl.a. rådgivning til strategiens øvrige initiativer og peer review af arkitekturen.

Parter

Initiativ 8.1 er tilknyttet styregruppen for data og arkitektur.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 8.1:
- Digitaliseringsstyrelsen (formand)
- KL 
- Danske Regioner 
- ATP 
- Beskæftigelsesministeriet v/ Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
- Børne- og socialministeriet
- Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet v/ Styrelsen for dataforsyning og effektivisering 
- Erhvervs- og Vækstministeriet v/ Erhvervsstyrelsen
- Justitsministeriet v/ Rigspolitiet
- Miljø- og Fødevareministeriet 
- Skatteministeriet og SKAT
- Sundheds- og Ældreministeriet v/ Sundhedsdatastyrelsen 
- Undervisningsministeriet v/ Styrelsen for It og Læring
- Økonomi- og indenrigsministeriet v/ Danmarks Statistik