Robust digitalt fundament

8.1 Gode data og effektiv datadeling

Der udvikles en fællesoffentlig it-arkitektur, som skal sætte rammerne for deling af data mellem myndigheder. Offentlige myndigheder vil blandt andet kunne benytte arkitekturen i deres arbejde med at standardisere og forbedre data, samt når de har brug for at dele data med eller bruge data fra andre myndigheder, fx i en sagsbehandlingsgang. Arkitekturen består af en fælles styring af offentlige arkitekturprincipper og retningslinjer samt fælles rammer for, hvordan man skaber gode data og kan dele dem. 

Læs mere om initiativ 8.1 (pdf)

8.2 Robust drift af den fælles infrastruktur

Samarbejdet om drift af kritiske fællesoffentlige it-infrastruktursystemer styrkes, og deres indbyrdes afhængigheder kortlægges. Der udvikles en fællesoffentlig kommunikationsplatform, hvor myndigheder og andre interesserede kan få information om den aktuelle driftssituation.

Læs mere om initiativ 8.2 (pdf)