Initiativ 7.4: Nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post

NemID, NemLog-in og Digital Post er forudsætninger for effektiv og sikker digital kommunikation og selvbetjening for borgere og virksomheder.

De tre infrastrukturkomponenter skal genudbydes i strategiperioden. Udbuddene skal blandt andet sikre, at systemerne kontinuerligt kan videreudvikles, så de er tidssvarende, brugervenlige, sikre og opfylder myndigheder, borgere og virksomheders behov. 

Parter

Initiativ 7.4 er tilknyttet styregruppen for udbud.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 7.4: 
- KL
- Skatteministeriet
- ATP
- Erhvervsstyrelsen
- Danske Regioner
- Styrelsen for it og læring
- Sundhedsdatastyrelsen
- Digitaliseringsstyrelsen

Herudover udvikles næste generation NemID i samarbejde med de danske pengeinstitutter i regi af et partnerskab. 

Læs mere om partnerskabet her