Initiativ 7.3: Digitale identiteter og rettighedsstyring

Det er centralt for tilliden til den offentlige digitalisering, at løsninger, systemer og data kun kan tilgås af de rette personer.

Dette skal sikres ved hjælp af korrekt tildeling af digitale identiteter (e-identiteter) og rettigheder, og risikoen for misbrug af identiteter skal imødegås. Muligheden for at afgive digital fuldmagt og samtykke skal understøttes. Endelig vil initiativet give mulighed for at håndtere borgere og virksomheders identiteter på tværs af grænser og sikre, at Danmark lever op til øgede krav fra EU om EU-borgeres mulighed for at tilgå danske onlinetjenester.

Parter

Initiativ 7.3 er tilknyttet styregruppen for udbud.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 7.3:
- Digitaliseringsstyrelsen (formand)
- KL
- Danske Regioner
- ATP/Udbetaling Danmark
- Erhvervsministeriet
- Økonomi- og indenrigsministeriet
- Justitsministeriet
- Energi-, forsynings- og klimaministeriet
- Undervisningsministeriet
- Sundheds- og Ældreministeriet
- Skatteministeriet
- Uddannelses- og forskningsministeriet
- Beskæftigelsesministeriet
- Udlændinge- og Integrationsministeriet 


Initiativet skal koordineres med initiativ 7.4 "Nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post", 7.2 ”Fælles standarder for sikker udveksling af information” og 7.5 ”Sikre ID-løsninger til børn og unge”, så der sikres en overordnet koordinering af digitale identiteter og rettighedsstyring på tværs af myndigheder.