Den offentlige sektor passer godt på data

7.1 Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder 

Der skal bedre styr på informationssikkerheden i både stat, kommuner og regioner. Alle offentlige myndigheder skal derfor følge principperne i den internationale standard for informationssikkerhed ISO27001. Indsatsen mod hackerangreb skal skærpes. Og informationssikkerhed tænkes ind i design og udvikling af offentlige it-løsninger ud fra principperne om ’data protection by design’ og ’data protection by default’.

Læs mere om initiativ 7.1 (pdf)

7.2 Fælles standarder for sikker udveksling af information

Udvekslingen af informationer skal foregå sikkert i hele den offentlige sektor. Derfor udbredes de nuværende og kommende fællesoffentlige standarder for sikker udveksling af informationer i hele den offentlige sektor.

Læs mere om initiativ 7.2 (pdf)

7.3 Digitale identiteter og rettighedsstyring

Systemer og data skal kun kunne tilgås af de rette personer. Det skal sikres via korrekt tildeling af digitale identiteter (e-identiteter) og rettigheder. Den fælles metode til tildeling af korrekte digitale identiteter fx til personer og virksomheder, der flytter til Danmark, skal forbedres. Muligheden for at afgive digital fuldmagt og samtykke skal understøttes. Og øgede krav fra EU om blandt andet gensidig anerkendelse af e-identiteter på tværs af landegrænser skal imødekommes.

Læs mere om initiativ 7.3 (pdf)

7.4 Nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post

NemID, NemLog-in og Digital Post er en forudsætning for effektiv og sikker digital selvbetjening for borgere og virksomhederne. De tre infrastrukturkomponenter skal genudbydes i strategiperioden. Udbuddene skal blandt andet sikre, at systemerne kontinuerligt kan videreudvikles, så de er tidssvarende, brugervenlige, sikre og opfylder myndigheder, borgere og virksomheders behov.

Læs mere om initiativ 7.4 (pdf)

7.5 Sikre ID-løsninger til børn og unge

I takt med den øgede anvendelse af digitale løsninger er der opstået et behov for en mere sikker identifikationsløsning til børn og unge. Behovet gælder bl.a. aldersgruppen 12-15 år, som endnu ikke har et NemID, men som har behov for en højere grad af digital fortrolighed fx i forbindelse med brugen af login i skolen. Det skal analyseres, hvordan en ID-løsning til børn og unge kan tilrettelægges. 

Læs mere om initiativ 7.5 (pdf)