Spor 3: Tryghed og tillid skal i centrum

Den offentlige sektors brug og håndtering af data om borgere og virksomheder skal foregå betryggende og med et passende sikkerhedsniveau. Informationssikkerheden i den offentlige sektor skal styrkes. Alle myndigheder skal derfor følge principperne i den internationale standard for informationssikkerhed ISO27001. Det betyder også, at offentligt ansatte skal have og kende til klar retningslinjer for, hvordan man opbevarer og håndterer borgernes persondata og virksomhedernes fortrolige data. 

Den offentlige sektor skal sikre en robust og effektiv drift af samfundskritiske systemer og it-infrastrukturer. Nye, sikre og brugervenlige generationer af NemID, NemLog-in og Digital Post skal møde fremtidens behov og gøre det trygt og sikkert for borgere og virksomheder at være i digital kontakt med hinanden og med de offentlige myndigheder. 

Digitalisering skal være for alle – også for borgere med særlige behov eller udfordringer. Borgere og virksomheders digitale kompetencer og kendskab til sikker digital adfærd skal løftes. Der skal være hjælp at hente for dem, der ikke kan eller har mulighed for at benytte de digitale løsninger. Børn og unges digitale dannelse starter i dagtilbuddene, indgår i skole- og uddannelsesforløb – og fortsætter hele livet. 

Fokusområder

Fokusområde 7: Den offentlige sektor passer godt på data

Fokusområde 8: Robust digital infrastruktur

Fokusområde 9: Digitalisering for alle