Initiativ 3.4: Digital læring og undervisning

Teknologien giver nye muligheder i forhold til undervisning og læring. Hvis it og teknologi anvendes rigtigt, kan det bidrage til at øge børn og unges læring betydeligt.

It og teknologi har blandt andet et stort potentiale i forhold til at understøtte pædagogernes, lærernes og undervisernes forberedelse og undervisning, ligesom det kan understøtte og styrke samarbejdet mellem elever, forældre, lærere og pædagoger.

Initiativet skal sikre digital understøttelse af undervisningsområdet samt understøtte implementeringen af folkeskolereformen.

Parter

For de elementer af initiativet, der vedrører brugerportalinitiativet, fastholdes forankringen i den eksisterende styregruppe for brugerportalinitiativet.
For projekter under It i folkeskolen fastholdes forankring i styregruppen for It i folkeskolen.
For digitale skriftlige prøver fastholdes forankring i den eksisterende styregruppe. 
De resterende projekter forankres i arbejdsgrupper som rapporterer til Porteføljestyregruppen ved de ordinære statusrapporteringer.


Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 3.4:

  • Styrelsen for It og Læring (formand)
  • Digitaliseringsstyrelsen 
  • Uddannelses- og forskningsministeriet
  • Styrelsen for undervisning og kvalitet