Initiativ 3.3: Udbredelse af digitale velfærdsløsninger

Initiativet skal forberede og accelerere udbredelse af socialt dokumenterede og effektive digitale velfærdsløsninger på social- og sundhedsområdet.

Initiativet fokuserer på at analysere løsninger, som har været afprøvet i demonstrationsprojekter i enten kommuner eller regioner. Som led i initiativet vurderes projekternes egnethed til udbredelse, herunder om de kan bidrage med produktivitets- og serviceforbedringer i den offentlige sektor. 

Ambitionen for initiativet er, at otte digitale velfærdsløsninger er analyserede i perioden 2017-2020, og at der er truffet en forpligtende beslutning inden 2020 om landsdækkende udbredelse af i størrelsesordenen fire løsninger, hvor vellykket udbredelse forudsætter, at flere myndigheder skal følge samme tidsplan.

Parter

Initiativ 3.3 er tilknyttet styregruppen for udbredelse af digitale velfærdsløsninger.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 3.3:

  • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
  • Sundheds- og Ældreministeriet
  • Børne- og socialministeriet
  • Erhvervsministeriet
  • KL
  • Danske Regioner