Initiativ 3.2: Bedre data på handicap- og udsatte voksneområdet

Med initiativ 3.2 er målet at understøtte en mere ensartet og struktureret dokumentationspraksis på tværs af kommunerne.

Med initiativ 3.2 "Bedre data på handicap- og udsatte voksneområdet" ønsker parterne at understøtte en mere ensartet og struktureret dokumentationspraksis på tværs af kommunerne. Dette skal ske ved at udvikle et fælleskommunalt og klassificeret sprog om borgernes funktionsevnetilstand, de sociale indsatser og effektdokumentationen, der benyttes af myndigheder og udførere på tværs af tilbud og kommunegrænser.

Parter

Initiativ 3.2 er tilknyttet styregruppen for initiativ 3.2.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 3.2:

  • KL (formand)
  • Børne- og socialministeriet
  • kommuner