Initiativ 3.1: Sammenhængende velfærdsforløb for borgere

Der gennemføres en indsats for at skabe bedre sammenhæng i borgerforløb på velfærdsområderne, så borgerne ikke har oplevelsen af, at de skal ”bære” oplysninger rundt mellem myndigheder.

Borgere skal opleve en sammenhængende og effektiv offentlig sektor, hvor koordination og samarbejde på tværs af myndigheder sker enkelt og effektivt. Hvor data med fordel kan deles, skal det ske for, at samarbejde understøttes effektivt. 

Analyser af tre velfærdsforløb

Der gennemføres analyser af tre velfærdsforløb, som skal frembringe konkrete løsningsforslag, der kan skabe bedre sammenhæng i myndighedernes samarbejde. Analyserne omfatter:

 • Unge med uddannelsespålæg
 • Borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug
 • Indsættelse og udslusning fra kriminalforsorgen til kommunerne

Pilotafprøvninger

Desuden gennemføres der pilotafprøvninger af en fælles tilgang til smidig og ensartet datadeling på tværs af velfærdsområderne. Pilotafprøvningerne omfatter:

 • Fælles aftalevisning på sundhedsområdet
 • Fælles visning af mål på sundhedsområdet
 • Standardiseret digital understøttelse af koordinerede borgerforløb for borgere med misbrug og samtidig sindslidelse
 • Standardiseret digital understøttelse af indsatser for udsatte børn og unge
Initiativet forventes at medføre økonomiske og kvalitative gevinster på tværs af sektorer i form af bedre koordination og samarbejde mellem myndighederne, tidsbesparelser samt afbureaukratiserede og mere sammenhængende velfærdsforløb.

Parter

Initiativ 3.1 er tilknyttet styregruppen for sammenhængende velfærdsforløb.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 3.1:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • KL 
 • Danske Regioner 
 • Justitsministeriet
 • Beskæftigelsesministeriet 
 • Børne- og Socialministeriet 
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Undervisningsministeriet