Initiativ 2.2: Videre med gode grunddata

Siden 2012 har Grunddataprogrammet arbejdet på at standardisere, kvalitetsløfte og frisætte en række af de mest centrale offentlige registre i Danmark. Efterhånden som disse grunddata i løbet af 2017 og 2018 udstilles på Datafordeleren, den nye distributionsplatform, er der behov for en videreførsel af programmet.

Vi skal arbejde videre med at skabe gode, offentlige grunddata. Derfor igangsættes en indsats for at forbedre kvaliteten af og komme helt i mål med de nuværende grunddata, samtidig med at nye dataområder udvikles.

Initiativet er en videreførsel af grunddataprogrammet og har tre fokusområder. For det første fastlægges en varig styring af grunddataregistrene. For det andet igangsættes kvalitetsforbedringer af eksisterende grunddataregistre, og for det tredje undersøges det, om nye datasæt med fordel kan blive en del af grunddataprogrammet.

Parter

Grunddataprogrammets parter er medlemmer af grunddatabestyrelsen på direktionsniveau og Digitaliseringsstyrelsens direktør er formand for bestyrelsen.

Medlemmerne er:
- Digitaliseringsstyrelsen (formand)
- Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
- Erhvervsstyrelsen
- KL
- Geodatastyrelsen
- Økonomi- og Indenrigsministeriet
- Skatteministeriet
- Danske Regioner
- ATP