Bedre brug af data og hurtigere sagsbehandling

2.1 Klare juridiske rammer for digital forvaltning 

Love og regler skal tilpasses den digitale tidsalder. For at håndtere tværgående juridiske udfordringer ved øget digital forvaltning og brug af data nedsættes et stående udvalg i regi af Digitaliseringsstyrelsen. Udvalget skal indsamle, screene og prioritere tværgående juridiske udfordringer, som myndighederne har identificeret. Udvalget skal udarbejde løsninger til, hvordan disse udfordringer kan håndteres. 

Læs mere om initiativ 2.1 (pdf)

2.2 Videre med gode grunddata 

Vi skal arbejde videre med at skabe gode, offentlige grunddata. Derfor igangsættes en indsats for at forbedre kvaliteten af og komme helt i mål med de nuværende grunddata. Muligheden for at igangsætte nye potentielle grunddataprojekter, herunder indkomstoplysninger, samt fælles løsninger og services, fx skræddersyede dataudtræk, undersøges. Der etableres en varig styringsstruktur, så myndighederne kan videreføre arbejdet med at skabe pålidelige og sammenhængende grunddata af høj kvalitet. 

Læs mere om initiativ 2.2 (pdf)

2.3 Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata 

Den fællesoffentlige indsats mod fejludbetalinger og snyd fortsættes. Enkle og effektbaserede kontrolprocesser, begrebsharmonisering, høj datakvalitet samt et smidigt myndighedssamarbejde skal bidrage til en fortsat mere effektiv indsats mod fejludbetalinger og snyd.

Læs mere om initiativ 2.3 (pdf)