Initiativ 1.5: Alle meddelelser fra det offentlige er digitale

Virksomheder og digitalt parate borgere skal modtage al post fra det offentlige digitalt. Undtaget er forsendelser, der kun kan håndteres fysisk, fx prøveglas og sundhedskort.

Initiativet skal også bidrage til, at udveksling af meddelelser mellem myndigheder effektiviseres gennem mere bevidste kanalvalg og opmærkning med metadata, så sagsgange, både interne og på tværs af myndigheder, optimeres og automatiseres.

Desuden skal dataopmærkning effektivisere kommunikationen mellem myndigheder og større virksomheder.

Parter

Initiativ 1.5 er tilknyttet styregruppen for udbud.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 1.5:
- Digitaliseringsstyrelsen (formand)
- Erhvervsstyrelsen
- Skatteministeriet
- KL
- Danske Regioner
- ATP