En brugervenlig og overskuelig digital offentlig sektor

1.1 Mere sammenhængende digitale brugerrejser 

Borgere og virksomheder skal opleve en mere brugervenlig og koordineret service, når deres ærinde går på tværs af digitale løsninger og myndigheder. Indsatsen på udvalgte brugerrejser, fx i ved opstart af virksomhed eller skilsmisse, skal sikre nemmere og mere overskuelige selvbetjeningsforløb. Brugerne skal guides bedre igennem forløbet og kan dermed nemt og enkelt betjene sig selv i mere sammenhængende sagsgange.

Læs mere om initiativ 1.1 (pdf)

1.2 Bedre digital kommunikation

For at sikre brugervenlige og tidssvarende digitale løsninger skal selvbetjeningsløsninger, infrastrukturkomponenter og portaler leve op til nogle få aftalte krav, når løsningerne ny- eller videreudvikles. Kravene udarbejdes i samarbejde med relevante myndigheder. Det kunne fx være, at løsningerne skal fungere på mobile enheder, være tilgængelige for personer med handicap og være brugertestede. Der indhentes data om brugernes oplevelser og brugen af løsningerne, så de løbende kan forbedres.

Læs mere om initiativ 1.2 (pdf) 

1.3 Overblik over egne sager og ydelser

Borgere og virksomheder skal tilbydes indblik i relevant viden om dem, som det offentlige ligger inde med. Informationen skal præsenteres i en kontekst, der er målrettet og tilpasset den enkelte bruger. Myndighederne vil i stigende grad aktivt informere borgere og virksomheder om vigtige hændelser. Det kan fx være en påmindelse på SMS om, at det er tid til at få børnene vaccineret. Dermed kan brugerne bedre reagere rettidigt på vigtig information. 

Læs mere om initiativ 1.3 (pdf)

1.4 Bedre support til borgere og virksomheder

Det skal være nemmere for brugerne at få hjælp, hvis de har problemer med fx NemID, NemLog-in, Digital Post mv. En række fællesoffentlige supporttilbud samles, så det bliver mere overskueligt for borgere og virksomheder at få hjælp eller blive guidet til den rette myndighed, der kan hjælpe. Information om fx driftsproblemer på fælles løsninger til de decentrale myndigheder styrkes, så de kan hjælpe brugerne bedst muligt. Viden om de problemer, som brugerne støder ind i, skal opsamles og bruges til at forbedre de digitale løsninger. 

Læs mere om initiativ 1.4 (pdf)

1.5 Alle meddelelser fra det offentlige er digitale

Fremover skal virksomheder og digitalt parate borgere modtage al deres post fra offentlige myndigheder digitalt. Undtaget er dog visse typer af forsendelser, bl.a. breve, der kun kan håndteres fysisk, fx prøveglas, sygesikringsbeviser mv. Ligeledes skal udvekslingen af digitale meddelelser mellem myndigheder ske ved effektiv anvendelse af digitale kanaler såsom sikker mail og Digital Post,  blandt andet i kraft af opmærkning af meddelelser med metadata.

Læs mere om initiativ 1.5 (pdf)