Spor 1: Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet

Offentlige selvbetjeningsløsninger, hjemmesider og portaler skal løbende forbedres, så det bliver nemmere at få klaret sine ærinder, og servicen bliver mere målrettet den enkelte. Når servicen leveres smartere, mere effektivt og hvor brugerne i forvejen færdes på nettet, kan brugerne lettere og hurtigere betjene sig selv, når det passer ind i deres hverdag. 

Myndighederne skal dele relevante informationer med hinanden og automatisere sagsgange, så borgere og virksomheder oplever kortere sagsbehandlingstid på digitale ansøgninger og indberetninger. Og brugerne skal i færre tilfælde bruge tid på at indberette de samme oplysninger flere steder og indhente dokumentation for oplysninger, som allerede findes i offentlige registre.

Bedre deling af oplysninger mellem myndigheder skal også give borgerne mere sammenhængende forløb, når deres sag går på tværs af myndigheder – fx et behandlingsforløb, hvor både hospital og den kommunale sundhedspleje er involveret. Og velfærden skal løftes ved, at digitale velfærdsløsninger udbredes.

Fokusområder

Fokusområde 1: En overskuelig og brugervenlig digital offentlig sektor

Fokusområde 2: Bedre brug af data og hurtigere sagsbehandling

Fokusområde 3: Bedre og mere sammenhængende velfærd