Offentlige data som vækstdriver

5.1 Åbne offentlige data 

For at fremme udbredelsen og den erhvervsmæssige udnyttelse af åbne offentlige data etableres et fællesoffentligt partnerskab bestående af Open Data DK, KL, Danske Regioner og Erhvervsstyrelsen, som i dialog med virksomheder og eksperter skal skabe et bedre overblik over åbne data og fremme, at flere data stilles åbent til rådighed. Partnerskabet skal desuden fremme anvendelsen af åbne data, herunder gennem klare rammer for anvendelsen samt ved at synliggøre værdien af brug af data, fx gennem hackathons og etablering af et offentlig-privat datarum. 

Læs mere om initiativ 5.1 (pdf)

5.2. Smart City-partnerskab 

Et fællesoffentligt partnerskab for Smart Cities skal fremme brugen af smarte digitale løsninger og data i byudvikling samt understøtte det erhvervsmæssige potentiale i Smart City-løsninger. Partnerskabet udvælger 3-5 indsatsområder, hvor der gennemføres en fokuseret indsats for at fremme udbredelsen af gode Smart City-løsninger. Det kan fx være inden for grøn omstilling, intelligent trafikstyring eller bedre udnyttelse af sensordata.

Læs mere om initiativ 5.2 (pdf)

5.3 Infrastruktur for positionerings- og navigationsdata

Nye, mere præcise og pålidelige GPS-data har potentiale til at ændre måden både myndigheder og private virksomheder løser opgaver på og gøre opgaveløsningen mere præcis og effektiv. Der gennemføres en analyse af offentlige og kommercielle behov for etablering af en fælles offentlig infrastruktur for positionerings- og navigationsdata. Med udgangspunkt i analysen etableres et beslutningsgrundlag for og igangsættelse af 1-2 pilotprojekter.

Læs mere om initiativ 5.3 (pdf)