Bedre rammer for erhvervslivet

4.1 Automatisk erhvervsrapportering 

Den offentlige sektor skal i højere grad benytte automatisering og datagenbrug mellem myndigheder og virksomheder. Der gennemføres et testforløb for et antal frivillige virksomheder på området for finansiel og økonomisk rapportering til det offentlige, hvor virksomhedernes bogføringsdata automatisk udveksles mellem virksomheden og offentlige myndigheder. Testforløbet skal med relevante analyser danne grundlag for en beslutning om udbredelse af automatisk erhvervsrapportering. 

Læs mere om initiativ 4.1 (pdf)

4.2 Digitale udbud og indkøb 

En digital udbudsproces skal ifølge EU's udbudsdirektiv være etableret senest i oktober 2018, så virksomheder kan afgive tilbud digitalt i offentlige udbud. Der igangsættes en analyse af udbuds- og indkøbsprocessen, der bl.a. afdækker muligheder inden for brug af standarder, tekniske behov og fællesoffentlige komponenter, fx samspil med fremtidige versioner af NemID, NemLog-in, NemHandel, Virk, krypteringskomponenter mv. Analysen skal beskrive, hvordan en sammenhængende digital udbuds- og indkøbsproces mest effektivt kan gennemføres med henblik på at reducere transaktionsomkostningerne for både opdragsgiver og leverandører.

Læs mere om initiativ 4.2 (pdf)

4.3 Cloud computing i den offentlige sektor 

Den offentlige sektor skal have muligheden for at benytte cloud computing, hvor det giver værdi og er forsvarligt forretnings- og sikkerhedsmæssigt. Derfor udarbejdes med baggrund i den kommende databeskyttelsesforordning en opdateret juridisk vejledning, der beskriver myndighedernes muligheder for brug af cloud computing og også adresserer vurdering og håndtering af sikkerhedsmæssige risici. 

Læs mere om initiativ 4.3 (pdf)